+31 (023) 531 00 15

Zorgstandaard Dissociatieve stoornissen

Patiëntenperspectief goede zorg achterbanraadpleging tekstschrijver

In 2015 heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz opdracht gegeven tot het opstellen van de zorgstandaard dissociatieve stoornissen. Het doel van deze zorgstandaard is het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg voor mensen met een dissociatieve stoornissen. De zorgstandaard is een document voor zorgverleners dat beschrijft hoe goede zorgverlening voor mensen met een dissociatieve stoornis eruit zou moeten zien. Een belangrijk uitgangspunt is dat het patiëntenperspectief centraal staat.

Als uitvoerende partij heeft het Trimbos Instituut ResCon benaderd om de tekst van de zorgstandaard te schrijven. De inhoud is aangeleverd door een werkgroep van inhoudsdeskundigen die ten behoeve van de zorgstandaard is samengesteld. In deze werkgroep nemen zowel professionals als ervaringsdeskundigen plaats.

Naast de zorgstandaard wordt ook een patiëntenversie opgesteld die op www.thuisarts.nl zal verschijnen. 

Voorafgaand aan het opstellen van zorgstandaard heeft een achterbanraadpleging plaatsgevonden, die eveneens is uitgevoerd door ResCon. Door middel van focusgroepinterviews zijn zowel patiënten als naasten van iemand met een dissociatieve stoornis bevraagd hoe goede zorg voor mensen met een dissociatieve stoornis er volgens hen uit zou moeten zien. Deze resultaten zijn verwerkt in de zorgstandaard.
 

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis.