+31 (023) 531 00 15

Onderzoeks- en adviesbureau

gespecialiseerd in gedragsverandering

Wij streven naar een gezonde en duurzame maatschappij voor iedereen

ResCon is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Het bureau bestaat uit een goed op elkaar ingespeeld team van professionals. Wij hebben ruime ervaring met een grote diversiteit aan onderwerpen en onderzoeksmethoden en leveren kwalitatief hoogstaand onderzoek op een sociaalwetenschappelijke basis.

Wij voeren voornamelijk toegepast onderzoek uit en geven advies op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. De vraagstukken waar wij ons op richten hebben betrekking op de wijze waarop individuen en organisaties (kunnen) worden aangezet tot (gedrags)verandering. Afhankelijk van de onderzoeksvraag passen wij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden toe.