+31 (023) 531 00 15

Gezondheid

Gezondheidsbevordering richt zich op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen. Binnen het veld van gezondheidsbevordering heb je te maken met veel verschillende doelgroepen, problemen, organisaties, benaderingen en oplossingen. Deze diversiteit komt terug in de onderzoeksprojecten die ResCon uitvoert. Zo voert ResCon determinantenonderzoek uit om na te gaan welke factoren een rol spelen bij een bepaald gedrag. Mede hierdoor kan richting worden gegeven aan de inhoud van een interventie of campagne. Ook wordt ResCon regelmatig gevraagd proces- en  effectevaluaties van campagnes, projecten, interventies, diensten en subsidieverstrekkingen uit te voeren en om veranderingen in de tijd te monitoren. Daarnaast voeren wij zowel korte als langdurige proces- en effectonderzoeken uit. Tevens heeft ResCon de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van onderzoek en verstrekken van advies om een effectief implementatietraject te bewerkstelligen. Dit is van belang omdat (effectieve) campagnes, preventieprogramma’s en interventies niet altijd goed de doelgroep (blijvend) weten te bereiken.
 

Marieke Wiebing
  • Projectleider kennis & innovatie
  • Stichting Lezen & Schrijven

Vanuit Stichting Lezen & Schrijven werk ik graag samen met ResCon. Wat ik zeer waardeer in ResCon is dat zij mij altijd scherp houden wat betreft de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek in de weerbarstige praktijk. ResCon denkt mee en past aan waar het kan, zonder de wetenschappelijke basis van het onderzoek uit het oog te verliezen. Die samenwerking is goud waard!

Projecten

Voel je goed!

Voel je goed!

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voel je goed!

Monitoronderzoek

Monitoronderzoek

Vragenlijstonderzoek onder Nederlanders van 40-70 jaar

Monitoronderzoek