+31 (023) 531 00 15

Gezondheid

Gezondheidsbevordering richt zich op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen. Binnen het veld van gezondheidsbevordering heb je te maken met veel verschillende doelgroepen, problemen, organisaties, benaderingen en oplossingen. Deze diversiteit komt terug in de onderzoeksprojecten die ResCon uitvoert. Zo voert ResCon determinantenonderzoek uit om na te gaan welke factoren een rol spelen bij een bepaald gedrag. Mede hierdoor kan richting worden gegeven aan de inhoud van een interventie of campagne. Ook wordt ResCon regelmatig gevraagd proces- en  effectevaluaties van campagnes, projecten, interventies, diensten en subsidieverstrekkingen uit te voeren en om veranderingen in de tijd te monitoren. Daarnaast voeren wij zowel korte als langdurige proces- en effectonderzoeken uit. Tevens heeft ResCon de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van onderzoek en verstrekken van advies om een effectief implementatietraject te bewerkstelligen. Dit is van belang omdat (effectieve) campagnes, preventieprogramma’s en interventies niet altijd goed de doelgroep (blijvend) weten te bereiken.
 

Yvette Bruinsma
  • Gezondheidsvoorlichter
  • Maag Lever Darm Stichting

ResCon heeft vorig jaar voor ons een behoefteonderzoek uitgevoerd voor het bepalen van een effectief voorlichtingsbeleid op het gebied van darmkanker, slokdarmkanker en het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS). ResCon heeft deze doelgroepen goed kunnen bereiken, en op zorgvuldige wijze veel waardevolle informatie en kenmerken in kaart gebracht. Marloes en Arlette hielden ons tijdens het gehele traject goed aangehaakt waarbij veel ruimte was voor eigen ideeën en feedback. De uitkomsten van het onderzoek hebben een mooie basis opgeleverd voor het verder opzetten van voorlichtingsactiviteiten en communicatiebeleid voor de Maag Lever Darm Stichting. Terugkijkend op een fijne samenwerking effectieve uitkomst kan ik ResCon van harte aanbevelen!

Projecten

Naasten in Kracht

Naasten in Kracht

Ontwikkeling digitale toolkit

Naasten in Kracht

Voel je goed!

Voel je goed!

Effectonderzoek laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voel je goed!