+31 (023) 531 00 15

Analyses Leefstijlmonitor

Kwantitatief onderzoek (val)ongevallen leefstijl regressieanalyses

De Leefstijlmonitor verzorgt de gegevensverzameling op het gebied van leefstijl gerelateerde thema’s, zoals roken, alcohol- en drugsgebruik, voeding en bewegen. De Leefstijlmonitor is een product van de partijen die zich richten op leefstijl (CBS, GGD GHOR Nederland, Pharos, RIVM, Rutgers, Soa Aids Nederland, Trimbos Instituut, VeiligheidNL en Voedingscentrum). Deze gegevensverzameling is in eerste plaats bedoeld voor het onderbouwen en richting geven van beleid op het gebied van leefstijl. Het gaat om een jaarlijkse steekproef van ongeveer 9500 personen van 0 jaar en ouder.


VeiligheidNL heeft ResCon gevraagd om hen te ondersteunen bij de uitvoer van analyses met gegevens van de Leefstijlmonitor. Er zijn drie vraagstellingen waar VeiligheidNL antwoord op wil krijgen:

  1.        Is er een relatie tussen de woonsituatie van ouderen en (val)ongevallen?
  2.        Is er een relatie tussen bewegingsarmoede bij kinderen en (val)ongevallen?
  3.        Is er een relatie tussen sociaaleconomische status en ongevallen?

Daarnaast heeft VeiligheidNL behoefte aan inzicht in de prevalentiegegevens ten aanzien van (val)ongevallen over 2016.

Om bovenstaande vragen te beantwoorden wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd aan de hand van gegevens van de Leefstijlmonitor. Het gaat dan hoofdzakelijk om enkelvoudige en meervoudige logistische regressieanalyses. Per deelvraag wordt vervolgens een rapport en SPSS syntax aangeleverd aan VeiligheidNL. 

Contactpersoon
  • Nathalie Daalder, MSc
  • Onderzoeker

VeiligheidNL zet zich in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen door monitoring en het stimuleren van veilig gedrag.