+31 (023) 531 00 15

Implementatieonderzoek instrumentarium Voion

Implemenatieonderzoek onderwijs Arboscan-VO face-to-face interviews

Voion zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Dit doen zij onder andere aan de hand van advisering en begeleiding, ontsluiten van kennis, ontwikkelen van instrumenten en bieden van trainingen. Van een aantal diensten en instrumenten is echter onvoldoende duidelijk of het gewenste effect bereikt wordt en of er eventueel nog meer 'uit te halen' valt. Daarom heeft Voion ResCon gevraagd (de ervaren effecten van) het implementatieproces van het instrumentarium onder de loep te nemen. Dit is gedaan aan de hand van één van de instrumenten, de Arboscan-VO. Dit is een digitaal instrument dat scholen kunnen inzetten om een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren gericht op een gezonde en veilige werkomgeving.

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de gebruiksgroep van de Arboscan-VO, het implementatieproces, de kritische succes- en faalfactoren hierbij en de effecten. Kwantitatieve data (telefonische vragenlijsten) zullen worden gecombineerd met kwalitatieve data (face-to-face interviews, focsugroep) om tot antwoorden te komen. De resultaten zullen in het eerste kwartaal van 2018 gepresenteerd worden.

 

Contactpersoon

Voion zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken.