+31 (023) 531 00 15

WegWijs 2.0 in de GGz

Zorgaanbod keuzeondersteuning Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging parelproject

WegWijs 2.0 in de GGz is een samenwerkingsproject van Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging en ResCon. ResCon verzorgt de coördinatie van het project. 

Het doel van het project is cliënten (die vastlopen in hun behandeling) te helpen om een keuze te kunnen maken in het zorgaanbod van behandelcentra. Ondanks dat de meeste zorgaanbieders wel informatie over hun zorgaanbod aanbieden op hun website, bestaat er grote verscheidenheid aan de wijze waarop zij dat doen en in hoeverre de informatie ook duidelijk is voor cliënten. Het is daarom wenselijk dat zorgaanbieders hun informatie afstemmen op de informatiebehoefte van cliënten. Ze zijn daardoor beter geïnformeerd en in staat zelfstandig keuzes te maken voor (vervolg)behandeling. De informatiebehoefte van cliënten staat in dit project centraal. 

WegWijs 2.0 is een vervolg op een eerder traject. Lees hier meer informatie over het eerdere traject.

In maart 2017 is WegWijs uitgeroepen als een parelproject. De parel is door PGWS, de gezamenlijke koepels MIND, Iederin en Patientenfederatie Nederland in het kader van PGWS toegekend. In WegWijs 2.0 willen we de resultaten uit eerdere traject aanscherpen en verder uitrollen. Dat doen we door de resultaten bij de eerder deelnemende centra op te halen, de aanpak verder te verbreden naar andere behandelcentra in de ggz, de handreiking aan te scherpen, en tot slot de aanpak verder uit te rollen.

Lezen welke adviezen we eerder gaven aan 22 expertise- en behandelcentra? Download hier de handreiking.

Wilt u meer weten over WegWijs of de mogelijkheden om uw website te laten beoordelen neem dan contact op met Marloes Martens.

 

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

WegWijs helpt cliënten een keuze te kunnen maken in het zorgaanbod van behandelcentra.