+31 (023) 531 00 15

Sportdeelnameonderzoek

Vragenlijstonderzoek behoefteonderzoek gemeente sport & bewegen

In 2008 en 2012 heeft de gemeente Beek in samenwerking met Huis van de Sport Limburg een vragenlijstonderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de sportdeelname en -wensen van haar inwoners. Om ontwikkelingen, trends en huidige stand van zaken in kaart te brengen zijn wij benaderd om in het najaar van 2018 een nieuwe meting uit te voeren.

Hiertoe hebben wij een (deels schriftelijk, deels digitaal) vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de inwoners van de gemeente Beek. Er zijn aparte vragenlijsten ontwikkeld voor jeugd (v.a. 4 jaar) en volwassenen. De vragenlijst is uiteindelijk door bijna 100 kinderen en jongeren en bijna 300 volwassenen ingevuld.

We hebben de uitkomsten van de vragenlijsten geanalyseerd en eind 2018 de definitieve rapportage opgeleverd. Hierin zijn de resultaten van het vragenlijstonderzoek inzichtelijk gemaakt en aanbevelingen voor de inrichting van toekomstige sport- en beweegaanbod en -voorzieningen gedaan. Huis voor de Sport Limburg heeft vervolgens nog een vertaalslag naar de lokale setting gemaakt.

Contactpersoon
  • Nathalie Daalder, MSc
  • Onderzoeker

Huis voor de Sport Limburg is een kennis-, advies- en netwerkorganisatie op het gebied van sport, bewegen en gezondheid, die de Provincie Limburg, Limburgse gemeenten en verenigingen ondersteunt bij het creëren van een divers sport- en beweegaanbod.