+31 (023) 531 00 15

Patient Empowerment

Zelfmanagement mensen met COPD implementatie onderzoek interventie

Patient Empowerment is een samenwerkingsproject van AstraZeneca, Achmea en het Longfonds. Het doel van het project is COPD patiënten te helpen hun ziekte beter zelf te managen. De Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) speelt hierin een belangrijke rol. Gedurende het project krijgen dan ook zowel de patiënten als de POH’ers een aantal vaardigheden en materialen aangereikt.

In 2014 is een pilot van PE succesvol afgerond. Op basis van deze pilot zijn het programma en de materialen doorontwikkeld. In 2015 is een doorstart gemaakt van het project bij vijf zorggroepen. De implementatie is begeleid met onderzoek, uitgevoerd door ResCon.

Het doel van het onderzoek was het in kaart brengen van het implementatieproces binnen de zorggroepen, de succes- en faalfactoren hierbij en de ervaren opbrengsten van het project. Hiervoor zijn kwalitatieve (focusgroep- en telefonische interviews) met kwantitatieve (vragenlijsten) onderzoeksmethodes gecombineerd. Zowel patiënten als zorgverleners zijn bevraagd. De resultaten van het onderzoek zijn in de zomer van 2017 gepresenteerd.
 

Contactpersoon

Het Longfonds helpt mensen met een longziekte door onderzoek, voorlichting of belangenbehartiging.