+31 (023) 531 00 15

Wat werkt dossier preventie gehoorschade

Preventie gehoorschade literatuurverkenning achterbanraadpleging best practices

De World Health Organisation (WHO) schat in dat wereldwijd 1,1 miljard jonge mensen tussen de 12 en 35 jaar risico lopen op lawaaislechthorendheid in de recreatieve sfeer. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 7,8% van de kinderen (9-11 jaar) een permanent gehoorverlies heeft en dat 1 op de 3 jongeren (12-19 jaar) risico loopt op gehoorschade door het gebruik van persoonlijke muziekspelers. VeiligheidNL en RIVM hebben ons gevraagd in kaart brengen wat werkt als het aankomt op preventie van gehoorschade door lawaai.

In de periode van oktober 2018 t/m maart 2019 werkten wij daarom aan een 'Wat werkt dossier'. Dit deden we door middel van een literatuurverkenning en een achterbaanraadpleging. We werkten o.a. samen met verschillende GGD’en, gemeenten en universiteiten om goede voorbeelden op te halen in het land. In het document dat wij opleverden staat welke aanpak succesvol is om gehoor van mensen gezond te houden en het helpt gemeenten ook om hier concreet mee aan de slag te gaan. 

VeiligheidNL en het RIVM hebben een persbericht uitgebracht over de resultaten. Ook staat het 'Wat werk dossier' inclusief achtergronddocument vanaf nu online.

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

VeiligheidNL zet zich in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen door monitoring en het stimuleren van veilig gedrag.