+31 (023) 531 00 15

Onderzoek

Wij voeren vooral toegepast onderzoek uit op een sociaalwetenschappelijke basis. Met grote regelmaat combineren we kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We vinden het belangrijk dat u direct aan de slag kunt met de resultaten en geven heldere adviezen en inzicht in de aangrijpingspunten. Onze medewerkers hebben veel ervaring met het houden van diepte-interviews, focusgroepen en het opstellen en analyseren van vragenlijsten. Afhankelijk van de onderzoeksvraag gaan we voor de beste onderzoeksaanpak. U kunt denken aan:

•Determinantenonderzoek om richting te kunnen geven aan de inhoud van een interventie, project of campagne.
•Proces- en effectonderzoek om inzicht te krijgen in de waardering voor en effectiviteit van interventies, projecten, campagnes, diensten en subsidieverstrekkingen.
•Implementatieonderzoek om effectieve implementatietrajecten te bewerkstelligen en producten en diensten beter aan te laten sluiten op de doelgroep

Marieke Wiebing
  • Projectleider kennis & innovatie
  • Stichting Lezen & Schrijven

Vanuit Stichting Lezen & Schrijven werk ik graag samen met ResCon. Wat ik zeer waardeer in ResCon is dat zij mij altijd scherp houden wat betreft de uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek in de weerbarstige praktijk. ResCon denkt mee en past aan waar het kan, zonder de wetenschappelijke basis van het onderzoek uit het oog te verliezen. Die samenwerking is goud waard!

Projecten

Voel je goed!

Voel je goed!

Effectonderzoek laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voel je goed!