+31 (023) 531 00 15

Onderzoek

Wij voeren vooral toegepast onderzoek uit op een sociaalwetenschappelijke basis. Met grote regelmaat combineren we kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We vinden het belangrijk dat u direct aan de slag kunt met de resultaten en geven heldere adviezen en inzicht in de aangrijpingspunten. Onze medewerkers hebben veel ervaring met het houden van diepte-interviews, focusgroepen en het opstellen en analyseren van vragenlijsten. Afhankelijk van de onderzoeksvraag gaan we voor de beste onderzoeksaanpak. U kunt denken aan:

•Determinantenonderzoek om richting te kunnen geven aan de inhoud van een interventie, project of campagne.
•Proces- en effectonderzoek om inzicht te krijgen in de waardering voor en effectiviteit van interventies, projecten, campagnes, diensten en subsidieverstrekkingen.
•Implementatieonderzoek om effectieve implementatietrajecten te bewerkstelligen en producten en diensten beter aan te laten sluiten op de doelgroep

Ineke van Dis
  • Beleidsadviseur
  • Hartstichting

Rescon heeft voor de Hartstichting een degelijk onderzoek opgezet en uitgevoerd naar de kennis, houding en gedrag over bloeddruk en cholesterol onder de Nederlandse bevolking, met als kapstok het I-Change model. Het is gelukt om in korte tijd meer dan 2.000 respondenten te werven. De verkregen inzichten geven goede richting aan de invulling van het programma Eerder Opsporen.
Hartelijk dank voor de prettige samenwerking en het mooie resultaat.

Projecten

Voel je goed!

Voel je goed!

Effectonderzoek laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voel je goed!