+31 (023) 531 00 15

Onderzoek

Wij voeren vooral toegepast onderzoek uit op een sociaalwetenschappelijke basis. Met grote regelmaat combineren we kwalitatief en kwantitatief onderzoek. We vinden het belangrijk dat u direct aan de slag kunt met de resultaten en geven heldere adviezen en inzicht in de aangrijpingspunten. Onze medewerkers hebben veel ervaring met het houden van diepte-interviews, focusgroepen en het opstellen en analyseren van vragenlijsten. Afhankelijk van de onderzoeksvraag gaan we voor de beste onderzoeksaanpak. U kunt denken aan:

•Determinantenonderzoek om richting te kunnen geven aan de inhoud van een interventie, project of campagne.
•Proces- en effectonderzoek om inzicht te krijgen in de waardering voor en effectiviteit van interventies, projecten, campagnes, diensten en subsidieverstrekkingen.
•Implementatieonderzoek om effectieve implementatietrajecten te bewerkstelligen en producten en diensten beter aan te laten sluiten op de doelgroep

Noor Wielaart
  • Beleidsadviseur
  • Hartstichting

ResCon monitort al een aantal jaar de kennis, houding en het gedrag met betrekking tot risicofactoren voor hart- en vaatziekten onder de Nederlandse bevolking. Dit levert ons ieder jaar mooie inzichten op waar we als Hartstichting mee verder kunnen. Het onderzoek biedt onderbouwing van onze activiteiten en geeft richting aan de volgende stappen. ResCon is professioneel en deskundig, en de samenwerking verloopt elke keer weer prettig en soepel. Er is veel ruimte voor overleg en afstemming om gezamenlijk tot het beste resultaat te komen. Veel dank!

Projecten

Voel je goed!

Voel je goed!

Laaggeletterdheid en gezondheidsvaardigheden

Voel je goed!