+31 (023) 531 00 15

Voel je goed!

Effectonderzoek laaggeletterdheid voeding vragenlijsten en interviews

Voel je goed! is een aanpak waarin de eet- en beweegadviezen van een diëtist worden gecombineerd met lessen gezondheidsvaardigheden van een taalvrijwilliger. De aanpak is gericht op volwassenen met overgewicht, die moeite hebben met taal en willen afvallen.

Veel laaggeletterden met overgewicht hebben moeite met afvallen. Een diëtist vraagt niet altijd of mensen moeite hebben met lezen en schrijven en laaggeletterden zelf durven dit vaak niet te melden. Doordat zij informatie en adviezen niet begrijpen en vaak voortijdig afhaken, mislukt het afvallen en verergeren de klachten.

Diëtist werven de deelnemers Voel je goed! met behulp van een Taalverkenner en verwijzen cliënten door naar een betrokken vrijwilligersorganisatie. Deze organisatie koppelt de deelnemers aan een getrainde vrijwilliger, die 20 lessen gezondheidsvaardigheden verzorgt. Dit loopt parallel aan de consulten van de diëtist.

ResCon is gevraagd te onderzoeken of deelnemers na een half jaar minder wegen en zich gezonder voelen. Ook kijken we naar verschillen in gezondheidsvaardigheden, eet- en beweeggedrag en determinanten van deze beide gedragingen. We zetten telefonische vragenlijsten in en voeren interviews uit. Om er zeker van te zijn dat we begrijpelijke vragen stellen, is de vragenlijst getest onder de doelgroep.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & schrijven en gefinancierd door Fonds NutsOhra.
 

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt mensen en organisaties om aan de slag te kunnen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.