+31 (023) 531 00 15

Voel je goed!

Effectonderzoek procesevaluatie laaggeletterdheid gezondheidsvaardigheden voeding

Voel je goed! is een interventie die overgewicht en ervaren ongezondheid aanpakt via het verbeteren van beperkte gezondheidsvaardigheden bij lager opgeleide volwassenen die laaggeletterd zijn. Voel je goed! bestaat uit een combinatie van individuele begeleiding door een diëtist en groepslessen gezondheidsvaardigheden via een vrijwilliger.

Diëtist werven de deelnemers Voel je goed! met behulp van een Taalverkenner en verwijzen cliënten door naar een betrokken vrijwilligersorganisatie. Deze organisatie koppelt de deelnemers aan een getrainde vrijwilliger, die 20 lessen gezondheidsvaardigheden verzorgt. Dit loopt parallel aan de consulten van de diëtist.

In de periode van 2017-2019 hebben wij de implementatie van Voel je goed! gevolgd met grootschalige een proces- en effectonderzoek. Zo is bijvoorbeeld gekeken of de deelnemers waren afgevallen, ze zich beter voelden, over betere gezondheidsvaardigheden beschikten en of hun eet- en beweeggedrag was verbeterd. Hiertoe hebben we vragenlijsten ingezet en interviews afgenomen. Ook hebben de diëtisten en vrijwilligers gezondheidsvaardigheden registratieformulieren bijgehouden.

In april 2019 zijn de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Benieuwd? Deze zijn inzichtelijk gemaakt in een onderzoeksoplegger. Mede op basis van deze positieve resultaten wordt Voel je goed! nu verder uitgerold. Inmiddels draait het programma al in bijna 20 verschillende plaatsen.

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Lezen & schrijven en gefinancierd door Fonds NutsOhra.

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt mensen en organisaties om aan de slag te kunnen met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.