+31 (023) 531 00 15

Buitenlessen op scholen

Buitenlessen kinderen interviews

Het wordt steeds meer onderkend dat spelen en buiten zijn voor kinderen van groot belang zijn. Buitenles is daarom niet alleen leuk, maar ook heel erg goed voor kinderen. De combinatie van natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren in de klas. 

Jantje Beton en IVN Natuureducatie werken sinds 2013 samen aan Gezonde Schoolpleinen en organiseren sinds 2016 jaarlijks in april de Nationale Buitenlesdag. Met deze dag willen ze leerkrachten stimuleren om meer met kinderen naar buiten te gaan. Aan de Nationale Buitenlesdag van 2019 deden in totaal bijna 2700 basisscholen mee.

In de afgelopen jaren is onderzoek uitgevoerd onder leerkrachten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en behoeftes van hen om meer buitenlessen te geven en de (leer)opbrengst die zij daarvan verwachten. Jantje Beton en IVN hebben waren echter ook benieuwd naar de waardering voor en ervaren meerwaarde van de kinderen en hebben ons gevraagd dit in kaart te brengen. Hiertoe hebben we 11 interviews met kinderen van verschillende scholen en leeftijden gehouden. Daarnaast hebben 384 kinderen een 'opbrengstenkaartje' ingevuld, waarop zij aangeven met welk rapportcijfer ze buitenlessen beoordelen en waarom.

De resultaten zijn begin 2019 gepresenteerd. Niet alleen de waardering voor de buitenlessen is in kaart gebracht (rapportcijfer 8,8!), maar ook de wensen en behoeften van de kinderen. De belangrijkste resultaten zijn inzichtelijk gemaakt in een infographic.

Contactpersoon
  • Nathalie Daalder, MSc
  • Onderzoeker

Jantje Beton zet zich samen met kinderen in voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd.