+31 (023) 531 00 15

Duurzaamheid

Voor het oplossen van duurzaamheidproblemen is naast technische aanpassingen ook gedragsverandering nodig. Zowel in het energieverbruik als in het omgaan met technische oplossingen speelt menselijk gedrag een grote rol. Door middel van toegepast onderzoek en advies levert ResCon een bijdrage aan het verkleinen van duurzaamheidproblemen (en het bereiken van de door de overheid voor 2020 opgestelde ambitieuze klimaatdoelstellingen). Zo voert ResCon onderzoek uit naar het proces en de effectiviteit van campagnes, interventies, adviesorganen en diensten die gericht zijn op gedragsverandering. Ook voert ResCon actie begeleidend onderzoek uit en ondersteunt ResCon door middel van workshops bedrijven bij de ontwikkeling van bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing. Onze doelgroepen zijn gemeenten, bedrijven, universiteiten en hogescholen, woningbouwcorporaties, consumenten en burgers.

 

Marijke de Vries
  • Projectleider Strategisch Plan Afval / Continuering Afvalscheiding
  • Spaarnelanden

Via Spaarnelanden wilden we inzicht krijgen in de resultaten van een pilot om beter gft te scheiden in de binnenstad. We wilden inzicht in de ervaringen van bewoners met de pilot en de resultaten gebruiken om de pilot te verbeteren bij opschaling. Ondanks dat de respons uiteindelijk niet was waarop we hadden gehoopt, kregen we wel hele goede informatie terug. De rapportages waren informatief en overzichtelijk. De aanbevelingen waren goed onderbouwd en praktisch. We benaderen ResCon zeker weer bij toekomstige projecten.

Projecten

Spaarnelanden

Spaarnelanden

Pilot vragenlijstonderzoek

Spaarnelanden