+31 (023) 531 00 15

Duurzaamheid

Voor het oplossen van duurzaamheidproblemen is naast technische aanpassingen ook gedragsverandering nodig. Zowel in het energieverbruik als in het omgaan met technische oplossingen speelt menselijk gedrag een grote rol. Door middel van toegepast onderzoek en advies levert ResCon een bijdrage aan het verkleinen van duurzaamheidproblemen (en het bereiken van de door de overheid voor 2020 opgestelde ambitieuze klimaatdoelstellingen). Zo voert ResCon onderzoek uit naar het proces en de effectiviteit van campagnes, interventies, adviesorganen en diensten die gericht zijn op gedragsverandering. Ook voert ResCon actie begeleidend onderzoek uit en ondersteunt ResCon door middel van workshops bedrijven bij de ontwikkeling van bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing. Onze doelgroepen zijn gemeenten, bedrijven, universiteiten en hogescholen, woningbouwcorporaties, consumenten en burgers.

 

Dirk de Knecht
  • Senior Consultant
  • VAPRO

Ik heb bij de  projecten voor NRK met veel plezier samengewerkt met Arlette Hesselink. Zij was erg enthousiast, professioneel en zeer goed voorbereid. Daarnaast had zij leuke voorbeelden om de lastige begrippen rond  communicatie en motivatie toe te kunnen lichten, zeker aan onze toch wel technische doelgroep. In onze samenwerking hadden we altijd korte lijntjes en Arlette was zeer toegankelijk en bereikbaar. Door onze gezamenlijke drive hebben we veel energie weten te besparen bij de diverse bedrijven en weten ze nu hoe ze een motivatiecampagne moeten opzetten.