+31 (023) 531 00 15

Generieke module eHealth

Patiëntenperspectief goede zorg achterbanraadpleging tekst schrijven

In 2015 heeft het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz aan Neijenhuis Projectbegeleiding & Advies en ResCon opdracht gegeven tot het opstellen van de generieke module eHealth. De generieke module helpt professionals in de ggz om grip te krijgen op de mogelijkheden van eHealth. Een belangrijk uitgangspunt is dat het patiëntenperspectief centraal staat. ResCon heeft de tekst van de module opgesteld. De generieke module is tot stand gekomen door samenwerking met en inbreng  van alle relevante beroepsgroepen, patiëntenorganisaties en koepelorganisaties.

Een onderdeel in de generieke module zoomt in op het patiënten- en naastenperspectief. De algemene uitgangspunten voor zorg vanuit het perspectief van patiënten en naasten zijn beschreven. Ook wordt ingegaan op specifieke aandachtspunten voor het gebruik van eHealth in het zorgproces.

De module is sinds eind 2017 gereed te raadplegen via de database van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

In het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz werken patiënten en naasten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen in hun streven naar goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg.