+31 (023) 531 00 15

WegWijs in de GGz

Zorgaanbod keuzeondersteuning Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging parelproject

WegWijs in de ggz is een samenwerkingsproject van Stichting Borderline, Stichting Zelfbeschadiging en ResCon. ResCon heeft de coördinatie van het project verzorgd. Het doel van het project WegWijs is cliënten te helpen om een keuze te kunnen maken in het zorgaanbod van behandelcentra. Ondanks dat de meeste zorgaanbieders hun informatie wel aanbieden op hun website, bestaat er grote verscheidenheid aan de wijze waarop zij dat doen en in hoeverre de informatie ook duidelijk is voor cliënten. Het is daarom wenselijk dat zorgaanbieders hun informatie afstemmen op de informatiebehoeften van cliënten. Ze zijn daardoor beter geïnformeerd en in staat zelfstandig keuzes te maken voor (vervolg)behandeling. De informatiebehoefte van cliënten stond in dit project centraal. Er is onderzocht wat er nodig is om websites van behandelcentra aan te laten sluiten op de informatiebehoefte van cliënten in de ggz.

Aan het onderzoek hebben 17 behandelcentra deelgenomen. Hun websites zijn beoordeeld en er is een adviesrapport opgesteld. Deze documenten zijn vervolgens toegelicht in een adviesgesprek. Uit de resultaten komt naar voren dat websites van expertisecentra vaak veel informatie bevatten, maar dat de informatie zelden wordt aangeboden als keuze informatie. Bovendien sluiten de websites vaak niet aan bij de belevingswereld van de cliënt. Om communicatieadviseurs en tekstschrijvers daarbij te helpen is een handreiking cliëntgerichte keuze informatie ontwikkeld.

In 2016 is het project WegWijs in de ggz afgerond. In maart 2017 heeft WegWijs in de GGz door PGO Support uitgeroepen als een parelproject. In 2017 en 2018 wordt het project verder uitgebreid naar andere behandelcentra in de ggz.
 

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en cliëntenorganisaties.