+31 (023) 531 00 15

Hartmonitor

Hartmonitor vragenlijstonderzoek hart- en vaatziekten leefstijlverandering

Een belangrijk speerpunt in het beleid van de Hartstichting is het eerder opsporen van hart- en vaatziekten. Hiertoe is in 2018 het programma ‘Eerder opsporen’ van start gegaan. Met dit programma wil de Hartstichting in 2020 750.000 mensen met een hoge bloeddruk en 500.000 mensen met een hoog cholesterol hebben opgespoord en hen vervolgens leefstijladviezen aanreiken om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Het programma richt zich specifiek op Nederlanders tussen de 40 en 70 jaar.

Om het programma in te richten heeft de Hartstichting ResCon gevraagd onderzoek uit te voeren onder de doelgroep. Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in de kennis, houding en het gedrag van 40- tot 70-jarige Nederlanders ten aanzien van 1) deelname aan activiteiten om een verhoogde bloeddruk en/of cholesterol op te sporen; en 2) het doen van leefstijlaanpassingen bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

We hebben een digitale vragenlijst uitgezet onder de  2.266 mensen tussen de 40 en 70 jaar. Analyse vond plaats in het najaar van 2018. Deresultaten zijn in januari 2019 aan de Hartstichting aangeboden met daarbij aanbevelingen voor de invulling van het programma ‘Eerder opsporen.’ De verkregen inzichten geven goede richting aan de invulling van het programma. In het najaar van 2019 zal opnieuw onderzoek worden uitgezet om zicht te (kunnen) krijgen op de impact van de activiteiten van de Hartstichting.

Contactpersoon
  • Nathalie Daalder, MSc
  • Onderzoeker

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Dit doen zij door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenbelangen.