+31 (023) 531 00 15

Hartmonitor

Hartmonitor vragenlijstonderzoek hart- en vaatziekten leefstijlverandering

Een belangrijk speerpunt in het beleid van de Hartstichting is het eerder opsporen van hart- en vaatziekten. Hiertoe is in 2018 het programma ‘Eerder opsporen’ van start gegaan. Met dit programma wil de Hartstichting in 2022 750.000 mensen met een hoge bloeddruk en 500.000 mensen met een hoog cholesterol hebben opgespoord en hen vervolgens leefstijladviezen aanreiken om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. Het programma richt zich specifiek op Nederlanders tussen de 40 en 70 jaar. 

Jaarlijks wordt er focus aangebracht in de campagneactiviteiten. Het accent van de eerste campagne in 2019 lag op bewustwording, specifiek gericht op bloeddruk. De tweede campagne in 2020 was gericht op het belang van het jaarlijks meten van de bloeddruk voor mensen boven de 40 jaar. Door het coronavirus lag de nadruk op het thuis meten van de bloeddruk. 

ResCon voert inmiddels voor het derde jaar op rij onderzoek uit onder de doelgroep. Met dit onderzoek hebben we inzicht gekregen in de kennis, houding en het gedrag van 40- tot 70-jarige Nederlanders ten aanzien van 1) deelname aan activiteiten om een verhoogde bloeddruk en/of cholesterol op te sporen; en 2) het doen van leefstijlaanpassingen bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

De monitor wordt uitgevoerd middels een digitale vragenlijst, die wordt uitgezet onder meer dan 2.000 mensen tussen de 40 en 70 jaar. De resultaten geven inzicht in de behaalde doelstellingen en bekendheid met en waardering voor de jaarlijkse campagne van de Hartstichting.
 

Contactpersoon
  • Marloes Doeswijk, MSc
  • Onderzoeker

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Dit doen zij door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenbelangen.