+31 (023) 531 00 15

Familie als missing link

projectsecretaris zelfregiecentra naasten Ypsilon proces- en effectevaluatie

Annemarie is in opdracht van Ypsilon als projectsecretaris betrokken bij het project Familie als missing link. Het doel van dit project is om op zes plaatsen in Nederland centra voor zelfregie te organiseren, waarin familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid een duidelijke plaats hebben. De regio Oss staat in dit project centraal.

In een zelfregiecentrum ontwikkelen burgers zelf initiatieven, waardoor zij hun talenten ontplooien en diensten voor de samenleving verrichten. Een ideale plek om zelfregie én maatschappelijke participatie te ontwikkelen en te vergroten. Deelnemers spreken zichzelf en elkaar aan op wat kan, en gaan niet uit van hun beperking, of die nu psychisch, fysiek of verstandelijke van aard is. Ze worden daarbij eventueel ondersteund door ervaren coaches en vrijwilligers. Een zelfregiecentrum onderscheidt zich van activiteiten van welzijns- en zorgorganisaties waar de professional de leiding heeft.

ResCon zal voor dit project tevens de proces- en effectevaluatie uitvoeren.

Contactpersoon
  • Mr. Annemarie Lunenberg
  • Onderzoekscoördinator

Ypsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose.