+31 (023) 531 00 15

Monitoronderzoek

Hartmonitor vragenlijstonderzoek hart- en vaatziekten bloeddruk leefstijlverandering

Het is belangrijk om vanaf je 40ste elk jaar je bloeddruk te meten. Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet altijd, maar het verhoogt wel je kans op een beroerte of hartinfarct. De Hartstichting stimuleert mensen tussen de 40 tot 70 jaar om jaarlijks hun bloeddruk te laten meten. Is deze te hoog, dan kunnen er tijdig maatregelen worden genomen. Daarmee kan onherstelbare schade aan hart en vaten worden voorkomen. Het eerder opsporen van hart- en vaatziekten is een belangrijk speerpunt in het beleid van de Hartstichting. 

ResCon voert daarom sinds 2018, in het kader van het programma ‘Eerder opsporen’, jaarlijks de Hartmonitor uit. Met dit onderzoek krijgen we jaarlijks inzicht in de kennis, houding en het gedrag van 40- tot 70-jarige Nederlanders ten aanzien van 1) deelname aan activiteiten om een verhoogde bloeddruk en/of cholesterol op te sporen; en 2) het doen van leefstijlaanpassingen bij een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Het monitoronderzoek wordt uitgevoerd onder Nederlanders van 40 tot 70 jaar. De monitor wordt uitgevoerd door een digitale vragenlijst, die wordt uitgezet onder meer dan 1.000 Nederlanders. De resultaten geven de Hartstichting inzicht in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en leveren handvatten op voor de invulling van eventuele campagnes of programma's van de Hartstichting in de toekomst.

Contactpersoon
  • Marloes Doeswijk, MSc
  • Onderzoeker

De Hartstichting strijdt tegen hart- en vaatziekten. Dit doen zij door middel van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, preventie en patiëntenbelangen.