+31 (023) 531 00 15

Naasten in Kracht

Projectleiding staan blijven & steun bieden eHealth samenwerken met doelgroep

Sinds eind 2018 is hij gereed: de website www.naasteninkracht.nl. Een digitale toolkit speciaal voor familie en naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Een project opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de ggz sector. Vanuit ResCon hebben wij de projectleiding van dit project verzorgd.

Informatie over psychische klachten is ruimschoots voorhanden tegenwoordig. In de vorm van websites, blogs van ervaringsdeskundigen, fora, boeken, etc. Maar dat gaat vaak over de mensen die het zelf hebben. Partners, kinderen, broers en zussen die worstelen met ondersteuning van hun naaste zijn onzichtbaar. Voor veel naasten is het een zoektocht om de juiste balans te vinden tussen er zijn voor iemand anders en genoeg tijd en ruimte houden voor jezelf.

Naasten in Kracht heeft als doel om via een interactieve website de kracht van naasten te versterken. Het hart van de website wordt gevormd door ervaringsverhalen van andere naasten. Daarnaast kan men er informatie over aandoeningen en specifieke thema's, tips, filmpjes en verwijzingen naar hulp- en familieinitiatieven vinden.

Om ervoor te zorgen dat de interactieve website goed aansluit bij vragen en behoeften van naasten zijn experts op het gebied van digitale psycho-educatie en naasten geraadpleegd via (groeps-)interviews. Wij hebben deze groepsinterviews mede uitgevoerd. Op basis van de raadpleging is een raamwerking opgesteld voor de interactieve website en het ophalen van ervaringsverhalen. En dan komt het proces om alle informatie logisch te ordenen in een website en testen, testen, testen.

Naasten in kracht is een initiatief van de gezamenlijke cliënten- en familieorganisaties in de ggz en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van het Ministerie van VWS.
 

 

Contactpersoon
  • Dr. Marloes Martens
  • Eigenaar van ResCon

Naasten in Kracht ondersteunt naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid.