+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • Project wegwijs clinten helpen kiezen begint bij de behandelcentra

Project WegWijs: cliënten helpen kiezen begint bij de behandelcentra

01 . 07 . 2017

 

In Project WegWijs hebben de Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Borderline websites beoordeeld van aanbieders van gespecialiseerde zorg bij depressie, angst, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. ResCon verzorgde de projectleiding. De centrale vraag: sluit de informatie aan bij de wat cliënten nodig hebben om een weloverwogen keuze te maken voor hun zorg? We hebben daarbij websites van onderstaande expertisecentra onderzocht en zijn met hen het gesprek aangegaan over hoe zij hun websites konden verbeteren.

wegWijs - deelnemers

Projectaanpak
De websites van 17 expertisecentra zijn systematisch beoordeeld aan de hand van een set criteria vanuit cliënten en naastenperspectief.  Om de betrouwbaarheid van de beoordeling te vergroten beoordeelden twee projectmedewerkers onafhankelijk van elkaar de websites. Een derde projectmedewerker voegde deze twee beoordelingen samen tot één totaalbeoordeling. Wanneer scores van elkaar afweken, werd zo behoudend mogelijk gescoord. De samengevoegde beoordeling is door een projectteam medewerker omgezet in een adviesformulier met concrete aanbevelingen. Om ervoor te zorgen dat binnen de expertisecentra de aanbevelingen goed landen zijn de samengestelde beoordelingsformulier en adviesformulier besproken in een gesprek met communicatieadviseurs en stafleden. In deze gesprekken zijn voorlopige afspraken gemaakt over de verwerking van de adviezen. De beoordelingen hebben geleid tot aanpassingen op de websites van de expertisecentra.

Projectresultaten
Wil je lezen wat ons eindoordeel is van de websites en wat we adviseren? Lees dan de onderstaande documenten door:
• Rapport kwaliteit van websites: Opvallende resultaten van ons onderzoek naar de kwaliteit van websites.
• Aanbevelingen voor cliëntgerichte keuze informatie: De belangrijkste adviezen over hoe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg hun websites beter kunnen inrichten.

Het projectteam
Het project werd uitgevoerd door een samenwerking Stichting Zelfbeschadiging en Stichting Borderline. Onderzoek- en adviesbureau ResCon verzorgde de projectleiding.

WegWijs - projectleden

Er is in dit project nauw samengewerkt met Stichting TOPGGz, Ixta Noa en de Angst Dwang en Fobie Stichting. Zij namen deel aan de werkgroep.

Werkgroepleden

wegWijs - leden werkgroep 2

Financier
WegWijs is gefinancierd uit en maakt onderdeel uit van het programma PG Werkt Samen, programmalijn Kwaliteit. PG Werkt Samen is een samenwerkings¬verband van patiëntenkoepels Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz.