+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • Van deskresearch en interviews naar de ontwikkeling van een toolkit beweegbeleid

Van deskresearch en interviews naar de ontwikkeling van een toolkit beweegbeleid

25 . 10 . 2021

Kenniscentrum Sport en Bewegen krijgt regelmatig de vraag hoe je binnen de kinderopvang beweeginitiatieven en -beleid van de grond krijgt. Om kinderopvangorganisaties beter te ondersteunen is eerst inzicht verkregen in de behoeftes. Wat zijn bijvoorbeeld knelpunten bij de implementatie van beweegbeleid en in welke vorm kunnen organisaties het beste ondersteund worden?

ResCon heeft Kenniscentrum Sport en Bewegen daarin ondersteund door middel van onderzoek. We voerden deskresearch uit en interviewden meerdere (bevlogen) betrokkenen van verschillende kinderdagopvangorganisaties. Er was behoefte aan een stappenplan en tips om beweegbeleid te kunnen invoeren. Want hoe pak je een goed beweegbeleid aan? En hoe enthousiasmeer je collega’s om hiermee aan de slag te gaan? In een focusgroep zijn vervolgens ideeën voor de invulling van een toolkit besproken en hebben we een raamwerk ontwikkeld voor Kenniscentrum Sport en Bewegen. Het raamwerk bevatte de onderdelen van de toolkit, alsmede op welke manier deze te vullen. Kenniscentrum Sport en Bewegen heeft het raamwerk gebruikt om de toolkit te ontwikkelen.  

Benieuwd hoe de resultaten zijn vertaald naar de online tool “Beweegbeleid kinderopvang”? Dit is de link naar de online tool. Deze tool helpt kinderopvangorganisaties een duidelijke visie op bewegen te ontwikkelen en uit te werken in doelen en activiteiten.

Wil je ook inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van een online tool in samenwerking met de doelgroep? Neem contact met ons op om te zien wat we voor je kunnen betekenen.