+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • Project naasten in kracht ik jij wij zij

Project Naasten in Kracht: Ik, jij, wij, zij

30 . 11 . 2017

Deze vier perspectieven staan centraal in de interactieve website die we aan het ontwikkelen zijn speciaal voor naasten van mensen met psychische klachten. Het project is opgezet met 9 cliënten- en familieorganisaties uit de GGz sector. Marloes Martens van ResCon is projectleider van dit project.

In 2018 gaan we de website stap voor stap lanceren. Het hart van de website wordt gevormd door ervaringsverhalen. Door de ervaringsverhalen willen we laten zien dat er heel veel naasten zijn die mogelijk met dezelfde thema’s worstelen als andere naasten. Uit de verhalen kunnen mensen troost halen maar ook tips en adviezen. Op basis van een zoekprofiel krijgt men ervaringsverhalen te zien die voor hen relevant zijn.

Vier perspectieven: wat zoek jij?
De website is bedoeld voor naasten van mensen met psychische klachten. De naaste is bij ons de hoofdpersoon; de ik. Maar als naaste sta je in directe verbinding met je kind, partner of ouder met een psychische kwetsbaarheid. En samen maak je onderdeel uit van een gezin en vriendenkring. En als naaste heb je te maken met de hulpverlening. In de ervaringsverhaIen staan deze vier perspectieven centraal. Het ik, jij, wij en zij perspectief. Deze vier perspectieven komen niet uit de lucht vallen maar komen voort uit de 10 groepsinterviews die medewerkers van ResCon hebben gehouden met naasten. Hieronder kort wat voorbeelden van de vier perspectieven.

Het ik perspectief gaat over de naaste en waar hij/zij tegen aanloopt en hoe om te gaan met de ander. In dit onderdeel lees je ervaringsverhalen die ingaan op vragen als Mag ik nee zeggen? Hoe ga ik om met de emoties van een ander? Hoe ga ik om met gevoel van machteloosheid?

Het jij perspectief gaat over het omgaan met, zorgen voor en het ondersteunen van de persoon met psychische kwetsbaarheid. Hoe houd ik contact met mijn naaste? Hoe houd ik een gelijkwaardige relatie? Mag ik vragen wat er in de therapie is besproken?

Het wij perspectief heeft te maken met je gezin en vriendenkring. Hoe het sociale netwerk kennis kan krijgen en jou als naaste ondersteuning kan bieden. Maar ook: hoe zorg ik dat ik andere gezinsleden voldoende aandacht geef? Hoe leg ik aan mijn kinderen uit wat er met mijn man aan de hand is?

Het zij perspectief gaat in op hoe je als naaste om kunt gaan en wat je mag verwachten van de hulpverlener. Hoe vind je eigenlijk goede zorg voor de persoon met psychische kwetsbaarheid? Hoe kan ik samenwerken met de hulpverlener?

We zijn benieuwd in welk perspectief jij het meest geïnteresseerd bent. 

Deel je verhaal
Het succes van de website valt of staat met het aantal verhalen dat op de website geplaatst wordt. Momenteel doen we een pilot om een aantal voorbeeldverhalen te verzamelen. Begin 2018 doen we een oproep om ook jouw verhaal te delen. Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen. Kun je niet wachten, heb je een idee, vraag of wil je graag samenwerken, mail dan naar Marloes Martens (projectleider Naasten in Kracht) via m.martens@rescon.nl met de vermelding van: ik kan niet wachten.

Meer weten?
Wil je meer weten over het project? Neem dan contact op met de projectleider: Marloes Martens, m.martens@rescon.nl