+31 (023) 531 00 15

Caleidoscoop 25 jaar

28 . 05 . 2019

Caleidoscoop is een vereniging voor mensen met een dissociatieve stoornis. De aandoening kan ontstaan door vroegkinderlijke chronische traumatisering. Een ervaring in de kindertijd kan zo bedreigend zijn dat het kind niet in staat is de ervaring te integreren in zijn/haar zelfbeeld en levensverhaal. De ervaring komt los te staan van de persoon (is gedissocieerd). Dit gebeurt vooral als er onvoldoende emotionele steun is. Chronische dissociatie tussen delen van de persoonlijkheid kan door vroegkinderlijke traumatisering een permanente ‘overlevingsstrategie’ worden. De problemen bij een dissociatieve stoornis zijn divers. Caleidoscoop zet zich in voor lotgenotencontact, belangenbehartiging en informatievoorziening.

Deze dag heeft als thema de emotionele aspecten van trauma. Naast de vaak onverdraagbare traumatische herinneringen zelf lijken de emotionele aspecten van het trauma vaak nog meer pijn te doen, zoals eenzaamheid en hechtingsproblemen. Langdurig kinderlijke traumatisering gaat altijd gepaard met emotionele verwaarlozing en/of emotionele mishandeling.

Op deze dag zijn er interessante lezingen en een informatieve film, informatie stands. Voor lotgenoten is er een aparte, rustige ruimte om even te kunnen ontsnappen aan de drukte.

Geïnteresseerd? De uitnodiging, inclusief het dagprogramma vind je hier.