+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • Door pilots persoonsgericht werken meer zorg op maat

Door pilots ‘persoonsgericht werken’ meer zorg op maat

07 . 06 . 2018

Persoonsgericht werken biedt een kans om zorg op maat te bieden aan mensen met een chronische aandoening, zoals diabetes, COPD of hart- en vaatziekten. Persoonsgerichte zorg zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is weerbarstiger. Het vraagt een andere manier van werken en denken. Om persoonsgericht werken handen en voeten te geven zijn veel zorggroepen nu aan de hand van pilots aan de slag.

Wij ondersteunen en begeleiden verschillende zorggroepen met hun aanpak. Zo hebben we recent voor Unicum Huisartsenzorg een vijftal pilotprojecten gericht op persoonsgerichte zorg geëvalueerd. Praktijken zijn uitgenodigd om samen stapsgewijs te werken aan persoonsgerichte zorg, de huidige situatie is in kaart gebracht, er zijn verkennende gesprekken gevoerd, de inhoud van de pilot is bepaald en elke praktijk is op eigen wijze aan de slag gegaan.

We zijn vervolgens in gesprek gegaan met zowel de zorgverleners als de patiënten en hebben gemonitord waar de successen en belemmeringen zitten. Uit de evaluatie blijkt het volgende:
• Het draagvlak voor persoonsgericht werken is vergroot.
• De deelnemende zorgprofessionals zijn meer naar de persoon als geheel zijn gaan kijken en bieden meer zorg op maat aan hun patiënten.
• Een persoonsgerichte benadering is nodig om zorgprofessionals te ondersteunen in het veranderen van zijn werkwijze.

Meer tips en handvatten lezen? Vraag de rapportage evaluatie persoonsgericht werken op via Marloes Martens.

Wat kunnen we voor u betekenen?
Om zorggroepen en zorgverleners te ondersteunen bij het toepassen persoonsgerichte zorg in de dagelijkse praktijk kunnen we u op een breed vlak van dienst zijn. Zo organiseren we groepsinterviews en creatieve sessies met patiënten en zorgprofessionals om inzicht te krijgen in hun wensen en behoeftes ten aanzien van persoonsgerichte zorg. We begeleiden pilots met onderzoek en geven op basis daarvan aanbevelingen en inzichten waarmee u direct aan de slag kunt. Wilt u meer weten? Neem gerust contact op met Marloes Martens.