+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • BOOZE vergroot het kennisniveau van jongeren

BOOZE vergroot het kennisniveau van jongeren

22 . 03 . 2022

Om jongeren bewust te maken van de gevaren van alcoholgebruik ontwikkelde Stichting Kikid ‘BOOZE’, een interactief lesprogramma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs over alcohol. Het programma bestaat uit een voorbereidende les door de docent, een voorstelling (theatereducatie), een thuiswerkopdracht en een aanvullende workshop. 

ResCon deed onderzoek naar de effectiviteit van BOOZE. Hiervoor is gebruikgemaakt van vragenlijsten die standaard voor- en na deelname aan BOOZE worden afgenomen bij de leerlingen. Er is gebruik gemaakt van data tussen april en november 2022. De voormeting is ingevuld door 869 en de nameting door 698 leerlingen.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren na deelname aan BOOZE meer kennis hebben over alcoholgebruik en de gevaren en risico’s daarvan. Tevens blijkt dat jongeren beter weten waar zij terecht kunnen wanneer zij (zelf of iemand anders) problemen hebben met alcohol na deelname aan BOOZE. Niet onbelangrijk: de jongeren waarderen BOOZE ook goed, zij geven de interventie gemiddelde een cijfer van een 8,3. Tot slot geven twee op de vijf jongeren na deelname aan BOOZE aan dat zij denken dat de kans dat zij alcohol gaan drinken na BOOZE kleiner is.   

Wil je ook meer inzicht krijgen in het effect van je interventie of aanpak? Neem contact met ons op en we vertellen je graag meer over de mogelijkheden.