Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering richt zich op de leefstijl of het gezondheidsgedrag van individuen en groepen mensen. Binnen het veld van gezondheidsbevordering heb je te maken met veel verschillende doelgroepen, problemen, organisaties, benaderingen en oplossingen. Deze diversiteit komt terug in de onderzoeksprojecten die ResCon uitvoert. Zo voert ResCon determinantenonderzoek uit om na te gaan welke factoren een rol spelen bij een bepaald gedrag. Mede hierdoor kan richting worden gegeven aan de inhoud van een interventie of campagne. Ook wordt ResCon regelmatig gevraagd proces- en  effectevaluaties van campagnes, interventies, diensten en subsidieverstrekkingen uit te voeren en om veranderingen in de tijd te monitoren. Daarnaast voeren wij zowel korte als langdurige proces- en effectonderzoeken uit. Tevens heeft ResCon de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van onderzoek en verstrekken van advies om een effectief implementatietraject te bewerkstelligen. Dit is van belang omdat (effectieve) campagnes, preventieprogramma’s en interventies niet altijd goed de doelgroep weten te bereiken.

Enkele voorbeelden zijn: