Home

ResCon is een onderzoek- en adviesbureau op het gebied van gezondheidsbevordering en duurzaam energieverbruik. Het bureau bestaat uit een goed op elkaar ingespeeld team van professionals. Wij hebben ruime ervaring met een grote diversiteit aan onderwerpen en onderzoeksmethoden en leveren kwalitatief hoogstaand onderzoek op een sociaal wetenschappelijke basis.

Wij voeren voornamelijk toegepast onderzoek uit en geven advies op het gebied van gezondheidsbevordering en duurzaam energieverbruik. De vraagstukken waar wij ons op richten hebben betrekking op de wijze waarop individuen en organisaties (kunnen) worden aangezet tot (gedrags)verandering. Afhankelijk van de onderzoeksvraag passen wij zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden toe.