+31 (023) 531 00 15
  • Home
  • Nieuws
  • Op zoek naar effectieve valpreventie voor ouderen met cognitieve problemen

Op zoek naar effectieve valpreventie voor ouderen met cognitieve problemen

05 . 04 . 2018

In opdracht van VeiligheidNL hebben wij afgelopen half jaar gewerkt aan een factsheet over valpreventie voor ouderen met cognitieve problemen en dementie. Uit de literatuur blijkt dat deze specifieke doelgroep twee keer zo vaak valt en een ander valrisicoprofiel heeft dan ouderen zonder cognitieve problemen. Er is nog weinig bekend over de effectiviteit van valpreventie interventies voor deze doelgroep. Beweegprogramma’s op maat lijken veelbelovend, waarbij type oefeningen en intensiteit afgestemd moeten worden op de individuele mogelijkheden en fysieke capaciteiten. Bovendien is het voor een effectieve uitvoering van belang dat er een zorgprofessional en/of mantelzorger wordt betrokken. Klik hier om de volledige factsheet te lezen.