Recent onderzoek

ResCon voert toegepast onderzoek uit dat aansluit bij de wensen en behoeftes van onze opdrachtgevers. Wij passen daarvoor passende onderzoeksmethoden toe zoals interviews, vragenlijsten en  interactieve workshops.  Enkele voorbeelden van recent onderzoek zijn: