Duurzaam energieverbruik

Voor het oplossen van duurzaamheidproblemen is naast technische aanpassingen ook gedragsverandering nodig. Zowel in het energieverbruik als in het omgaan met technische oplossingen speelt menselijk gedrag een grote rol. Door middel van toegepast onderzoek en advies levert ResCon een bijdrage aan het verkleinen van duurzaamheidproblemen (en het bereiken van de door de overheid voor 2020 opgestelde ambitieuze klimaatdoelstellingen). Zo voert ResCon onderzoek uit naar het proces en de effectiviteit van campagnes, interventies, adviesorganen en diensten die gericht zijn op gedragsverandering. Ook voert ResCon actiebegeleidend onderzoek uit en ondersteunt ResCon door middel van workshops bedrijven bij de ontwikkeling van bewustwordingscampagnes op het gebied van energiebesparing. Onze doelgroepen zijn gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties en consumenten.

Enkele voorbeelden zijn: